Nykyinen hallitus

Puheenjohtaja
Ilpo Mannerkoski
ilpo.mannerkoski[a]kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja
Jyrki Muona
jyrki.muona[a]helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 17 (P. Rautatiekatu 13), 00014 Helsingin yliopisto

Sihteeri
Jani Järvi
jani.jarvi[a]gmail.com

Retkivastaava ja kirjastonhoitaja
Heidi Viljanen
heidi.viljanen22[a]gmail.com
Luonnontieteellinen keskusmuseo PL 17 (P. Rautatiekat 13), 00014 Helsingin yliopisto
Puh. 040-5345758

Rahastonhoitaja
Veijo Seppänen
veijo.seppanen[a]gmail.com

Muut jäsenet

Maria Heikkilä
a.a.maria.heikkila[a]gmail.com
Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 17 (P. Rautatiekatu 13), 00014 Helsingin yliopisto

Tomas Roslin
tomas.roslin[a]slu.se
Institutionen för ekologi, Box 7044, Sveriges lantbruksuniversitet, 750 07 Uppsala

 

Toiminnantarkastajat
Arno Kullberg
Jaakko Mattila
 

Toiminnantarkastajien varahenkilöt
Juho Paukkunen
Ilkka Teräs
 

Aiemmat hallitukset

Toimintakertomukset