Apurahat

SHS ei myönnä enää apurahoja vuonna 2022 toiminnan lakkauttamisen vuoksi. 

____________

Suomen Hyönteistieteellinen Seura myöntää apurahoja opinnäytetöihin, tutkimushankkeisiin, maastoselvityksiin sekä tutkimus- ja kongressimatkoihin. Seura tukee myös hyönteisiin liittyvää harrastustoimintaa myöntämällä apurahoja tarvikekuluihin. Hakemukseen tulee sisällyttää selkeä kustannussuunnitelma.

Jaettava summa on vuonna 2021 yhteensä n. 10 000 euroa. Gradun kuluihin voi saada tukea 500 € ja muihin hankkeisiin enintään 3000 €. Apurahaa ei myönnetä kolmannen osapuolen palkkaukseen tai palkkioihin. Apurahaa voi hakea, vaikka ei olisikaan seuran jäsen.

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Myönnetyt apurahat julkistetaan helmikuun vuosikokouksessa ja maksetaan huhtikuun lopussa.

Tallenna hakemus ensin omalle koneellesi ja täytä vasta sitten.

Lataa hakemus