Apurahat

Suomen Hyönteistieteellinen Seura myöntää apurahoja opinnäytetöihin, tutkimushankkeisiin, maastoselvityksiin sekä tutkimus- ja kongressimatkoihin. Seura tukee myös hyönteisiin liittyvää harrastustoimintaa myöntämällä apurahoja tarvikekuluihin. Hakemukseen tulee sisällyttää selkeä kustannussuunnitelma.

Jaettava summa on vuonna 2021 yhteensä n. 10 000 euroa. Gradun kuluihin voi saada tukea 500 € ja muihin hankkeisiin enintään 3000 €. Apurahaa ei myönnetä kolmannen osapuolen palkkaukseen tai palkkioihin. Apurahaa voi hakea, vaikka ei olisikaan seuran jäsen.

Apurahahakemuksen viimeinen jättöpäivä on 22.1.2021. Hakemus lähetetään seuran puheenjohtajalle Ilpo Mannerkoskelle osoitteeseen ilpo.mannerkoski@kolumbus.fi.

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Myönnetyt apurahat julkistetaan helmikuun vuosikokouksessa ja maksetaan huhtikuun lopussa.

Tallenna hakemus ensin omalle koneellesi ja täytä vasta sitten.

Lataa hakemus