Apurahat

Suomen Hyönteistieteellinen Seura myöntää apurahoja opinnäytetöihin, tutkimushankkeisiin, maastoselvityksiin sekä tutkimus- ja kongressimatkoihin. Seura tukee myös hyönteisiin liittyvää harrastustoimintaa myöntämällä apurahoja tarvikekuluihin. Hakemukseen tulee sisällyttää selkeä kustannussuunnitelma.
 
Jaettava summa on yhteensä n. 10 000 €. Apurahaa voi hakea, vaikka ei olisikaan seuran jäsen. Apurahan käytöstä tehdään selvitys vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Myönnetyt apurahat julkistetaan helmikuun vuosikokouksessa ja maksetaan huhtikuun lopussa.

Vuoden 2018 apurahat on myönnetty ja saajille on tiedotettu.